Kunde service

At handle hos A+ skal være en hurtig og nem proces, men vi forstår, at nogle spørgsmål kan opstå under og efter et køb. Her har vi samlet al den information, du har brug for. Finder du ikke det du leder efter, så kontakt kundeservice.

Kunde service

Fortrolighedspolitik

Generelt

A+, aktieselskab Alpha Plus AB ("A+", "vi") anvender til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger og arbejder løbende for bedst muligt at beskytte dit privatliv. Denne "Privatlivspolitik" hjælper dig med at forstå, hvordan vi bruger dine personlige data, som du giver os, når du f.eks. opretter en konto på eller køber varer fra www.get-aplus.se ("Hjemmesiden").

Hvem er ansvarlig for persondata?

Alpha Plus AB, org. 556273-2312, Roxnäsvägen 6, 791 44 Falun, tlf.: 023-79 28 00 , er persondataansvarlig for behandlingen af ​​de personoplysninger, som du giver os.

For spørgsmål om A+-behandling af dine personoplysninger bedes du kontakte os på info@get-aplus.se .

Til hvilke formål behandler A+ dine personoplysninger?

Vi behandler primært dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig, f.eks. administrere din brugerkonto, administrere din ordre på en vare og yde service og support. Nedenfor finder du mere information om hvert enkelt formål, hvor retsgrundlaget for vores behandling også fremgår.

For dig som kunde

Når du bestiller varer fra hjemmesiden, beder vi dig om at oplyse relevante personoplysninger og dine kontaktoplysninger, så vi kan behandle din ordre.

Vi har brug for personlige data såsom kontaktoplysninger og betalingsoplysninger for at kunne administrere og levere din ordre og yde service. Retsgrundlaget er, at behandlingen er nødvendig for, at A+ kan opfylde aftalen med dig. Hvis du ikke oplyser de oplysninger, som vi anmoder om ved bestilling, kan du ikke gennemføre bestillingen.

A+ gemmer også din ordrehistorik, dvs. oplysninger om hvilke varer du har bestilt, mængde, dato og pris. Vi gemmer sådan dokumentation for at kunne yde dig kvalificeret service efter bestillingen, samt for at håndtere eventuelle reklamationer og krav i henhold til gældende lovgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne yde en god service og derved bidrage til sikker brug af vores varer, samt at vi kan foretage de nødvendige vurderinger, opfylde vores forpligtelser og varetage vores rettigheder ift. forbindelse med klager.

A+ behandler også dine kontaktoplysninger og din ordrehistorik med det formål at udføre markedsundersøgelser. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at gennemføre sådanne undersøgelser for at kunne evaluere og forbedre vores produkter.

Dine data kan også i øvrigt blive behandlet, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, f.eks. efter bogføringsloven.

Dine data behandles, så længe det er nødvendigt for, at vi kan administrere ordren og yde service til dig, samt håndtere eventuelle klager og krav vedrørende lovgivning. Vi har løbende procedurer, der sikrer, at vi ikke opbevarer unødvendige persondata, og vi minimerer opbevaringstiden mest muligt. Normalt gemmer vi dine kundedata i maksimalt tre år fra din sidste kundekontakt, dog gemmer vi data, som er nødvendige ifølge bogføringsloven i op til 8 år.

For dem, der har en brugerkonto

Når du opretter en brugerkonto på Hjemmesiden, beder vi dig om at give visse oplysninger om dig selv, f.eks. dit navn og din e-mailadresse. Vi behandler disse oplysninger for at oprette og administrere din konto. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesse i at levere og administrere din brugerkonto.

Når du afgiver en ordre logget ind på kontoen, gælder de formål og juridiske grunde, der er beskrevet ovenfor under "For dig, der er kunde". Hvis du ikke giver de oplysninger, som vi anmoder om, når du opretter en konto, kan du ikke oprette kontoen. Du er dog ikke forhindret i at bestille produkter på hjemmesiden af ​​denne grund.

Du kan til enhver tid logge ind på "Mine sider" og opdatere de fleste af de personlige data, du har efterladt der.

Vi sletter din konto, hvis du ikke har logget ind på kontoen eller afgivet en ordre i tre år eller meddelt os, at du ønsker at beholde brugerkontoen.

For dem der kontakter kundeservice

Når du kontakter kundeservice, behandler vi de personoplysninger, du afgiver, hvor det er relevant, for at administrere dit kundeserviceforhold. Retsgrundlaget for denne behandling er vores og din legitime interesse i at behandle din sag. Dine data kan også i øvrigt blive behandlet, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen, f.eks. produktsikkerhedsloven.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at yde dig en god service.

Vi gemmer dine data så længe sagen er i gang og sletter data så snart sagen er afsluttet.

For dig, der er besøgende på Hjemmesiden

Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din IP-adresse (se også A+ Information om cookies). Bemærk, at nogle andre virksomheder end A+ også indsamler din IP-adresse ved besøg på Hjemmesiden i forbindelse med brug af tredjepartscookies. Hvordan dette sker, og hvordan du kan gå om at begrænse eller deaktivere cookies i din browser, er beskrevet i A+ Cookie Policy .

Vi bruger din IP-adresse, så du ender på den korrekte lands version af hjemmesiden, for at forhindre indtrængen, hændelser og andet misbrug af vores tjenester på hjemmesiden, for at føre statistik over besøgende på hjemmesiden og for at lave opdateringer og forbedringer af hjemmesiden. Internet side. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at forhindre misbrug og have en velfungerende hjemmeside.

Direkte marketing

For at kunne sende dig information om vores produkter og tjenester, bruger vi et eksternt CRM-system, hvor vi gemmer din e-mailadresse. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, enten via linket i nyhedsbrevet eller ved at kontakte vores kundeservice. Retsgrundlaget for denne behandling er kundens samtykke.

Hvem deler vi dine personlige data med?

A+ kan dele dine persondata med andre virksomheder inden for A+-gruppen samt partnere hos f.eks. levering af it-tjenester, transportløsninger og betalingsløsninger. Disse modtagere behandler kun dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. A+ tager alle passende juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, når de overføres til eller deles med sådanne udvalgte modtagere.

A+ kan også dele dine persondata med andre virksomheder, der behandler dine persondata uafhængigt, uden at vi kontrollerer hvordan persondataene behandles, f.eks. virksomheder, der håndterer varetransport og betalingsløsninger. Vi videregiver kun dine data til sådanne virksomheder for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Når dine personoplysninger deles med sådanne virksomheder, der er uafhængige persondataansvarlige, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med, hvad der står i den pågældende virksomheds oplysninger om persondata.

Vi deler analysedata via tredjepartscookies til markedsføring og webanalyse for at forbedre vores tjenester.

A+ kan også dele dine personlige data med myndigheder, hvis vi er forpligtet ved lov til at gøre det, eller hvis der er mistanke om en forbrydelse.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil hovedsageligt blive behandlet inden for EU/EØS, men kan også overføres til et land uden for EU/EØS.

A+ videregiver kun dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis der er et juridisk grundlag og tilstrækkelige garantier for, at dine personoplysninger behandles på en lovlig måde. I så fald træffer A+ alle passende juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, som du har givet dataene til. Se mere information under hvert formål ovenfor.

Vi kan også gemme dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til gældende lovgivning, eller for at vi kan etablere, håndhæve eller forsvare retskrav.

Hvad er dine rettigheder?

Du har visse specifikke lovbestemte rettigheder, som du kan håndhæve over for os. Nedenfor er en oversigt over disse rettigheder.

Ret til indsigt/registerudtræk. Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. På din anmodning giver vi gratis skriftlig information om vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet. Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Forudsat at det er teknisk muligt, hvilket er bestemt af A+, har du også ret til at anmode om, at vi overfører disse persondata til en anden persondataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, der behandles på en automatiseret måde, og som er baseret på en aftale med dig.

Rettelse af forkerte oplysninger. Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv. Du, der har en brugerkonto, kan også logge ind på din konto og rette nogle muligvis forkerte oplysninger.

Sletning af visse data. Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under visse betingelser, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil vi indsamlede personoplysningerne, hvis du gør indsigelse mod en interesseafvejning af legitim interesse, som vi har foretaget, og der ikke er støtte for vores legitime interesse, hvis personoplysningerne behandles i en ulovlig måde, eller hvis personoplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse.

På trods af din anmodning om sletning er vi stadig nødt til at gemme dine personlige data i nogle tilfælde pga lovkrav som regnskabs- og skattelovgivning eller f.eks. hvis vi har brug for at opbevare visse oplysninger for at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav.

Ret til begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om en begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde. Hvis du for eksempel har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du anmode om begrænsning af behandlingen i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger. Du har under visse betingelser ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på det juridiske grundlag for vores legitime interesse. Vi kan dog fortsætte med at behandle dine data, selvom du har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis vi har tungtvejende legitime grunde til behandlingen, som opvejer din privatlivsinteresse.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

A+ tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata, f.eks. Der anvendes SSL (Secure Socket Layer), som er en protokol til sikker transmission af data.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse oplysninger om personlige data gælder kun for hjemmesiden. A+ er ikke ansvarlig for persondatahåndteringen af ​​andre hjemmesider og du opfordres derfor til at tjekke de oplysninger om persondata, der gælder for den pågældende hjemmeside.


Cookies

Når du besøger hjemmesiden, bruger vi cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores Cookiepolitik .


Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at fremsætte en anmodning om registerudtræk, dataportabilitet, rettelse, sletning, indsigelse eller begrænsning, bedes du kontakte os på info@get-aplus.se.

Hvis du har en klage over A+'s behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til den svenske datatilsyn.


Ændringer i denne information

A+ forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse oplysninger om persondata. Enhver sådan ændring offentliggøres også altid på hjemmesiden.

Sidste opdatering af disse oplysninger: 2023-02-01